2024.04.22, Hétfő
Öt helyszínen folytatódik a határvadászok képzése

Öt helyszínen folytatódik a határvadászok képzése

police.hu

2018.02.05. 17:24

A képzés tizenegyedik ütemét nyitották meg 2018. február 5-én az ország öt megyéjében. Így összesen jelenleg 313 fő vesz részt határvadász-képzésben.

A Kormány 2016. augusztus 10-én döntött a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak 3000 fővel történő bővítéséről, amelynek megvalósításaként a korábbi határrendészeti igazgatóság mellé egy újabb határrendészeti igazgatóságot állítottak fel, a határvadász bevetési osztályok száma hétről tizenötre bővül.

Az országos toborzás 2016. szeptember 1-jén kezdődött meg, jelentkezni a rendőrség Facebook és Twitter oldalán, emailben, telefonon, illetve valamennyi rendőri szervnél lehet. A felvételi eljárás első szakaszában a fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatok zajlanak. Ezt a pályaalkalmassági beszélgetés követi, majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel-ellenőrzésével zárul az eljárás.

A határvadász-képzésre folyamatosan lehet jelentkezni, a pályázatokat mindaddig várja a rendőrség, amíg a 3000 fős létszámkeret erre lehetőséget biztosít. A folyamatos toborzás eredményeként, gördülő rendszerben, ütemezetten indulnak a képzések.

A 2018. február 2-i országos adatok alapján 2016. augusztus 25. óta összesen 3933 fő nyújtott be a határvadász-képzésre pályázatot. A tizenegyedik képzési ütem 2018. február 2-án indult, összesen 142 fő részvételével (Debrecenben 28, Kiskunhalason 28, Nyírbátorban 34, Orosházán 29, Pécsett 23 fővel).

A képzés első két hónapjában a hallgatók munkaviszonyban állnak, munkabérük bruttó 180 500 forint/hó. A második hónap végén – sikeres vizsgát követően – 12 hónap próbaidő kikötésével a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába kerülnek, őrmesteri rendfokozatba. Alapilletményük bruttó 220 300 forint/hó. A feltételek teljesülése esetén jogosultak nyelvvizsga, éjszakai és készenléti pótlékra, illetve a túlszolgálat megváltására pénzben vagy szabadidőben. Jogosultak a hivatásos állományt megillető élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás díjmentes igénybevételére is. Béren kívüli juttatásként – többek között – évi 200 000 forint értékben cafetéria juttatásra, lakhatási támogatásra vagy albérleti díj hozzájárulásra, indokolt esetben szálló vagy garzon elhelyezésre, évente ruházati utánpótlási ellátmányra, munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre, egészségügyi ellátásra, kedvezményes mobiltarifa igénybevételére nyílik lehetőségük.

A felvételi követelményeknek megfelelt jelentkezők a felnőttképzési rendszerben regisztrált – az öthónapos képzést sikeres vizsgával zárva – képesítést (őr-járőrtárs rész-szakképesítés) szereznek, majd határrendészeti ismeretekből kiegészítő felkészítésen vesznek részt. Szolgálati jogviszonyukkal járó kötelezettségeiket és tanulmányi feladataikat a munkáltatóval kötött szerződések rögzítik. A szakképzésben történő részvételüket a rendészeti szakgimnáziumokkal kötött felnőttképzési szerződésben határozzák meg.

 A képzések a rendészeti szakgimnáziumok felügyelete mellett, kihelyezett regionális helyszíneken folynak. A résztvevők maximum 34 fős tanulmányi csoportokban folytatják tanulmányaikat. A tancsoportvezetői, illetve oktatói feladatokat nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező hivatásos állományú tisztek, tiszthelyettesek látják el.

 

A tizenegyedik képzési ütemben, 2018. február 5-én megnyitott oktatás 2018. augusztus 1-jén fejeződik be. A résztvevők által teljesítendő felnőttképzési program főbb ismerettartalmát a jogi, jogalkalmazási, rendőrszakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, intézkedéstaktikai gyakorlatok, a rendőri kommunikáció gyakorlása, idegen nyelvű szaknyelv elsajátítása, a csapatszolgálat és testnevelés képezi. A gyakorlatorientált képzés keretében a közrendvédelemmel, a határellenőrzéssel, a menekültügyi helyzet kezelésével, erőszakos cselekmények elhárításával összefüggő szituációkban oldanak meg egyéni és csoportos rendőri fellépést igénylő feladatokat. A tananyagokat nyomtatott és elektronikus formában, távoktatási rendszer segítségével is biztosítja a rendőrség a résztvevők számára.

Fő célkitűzés a rendőri szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása és fejlesztése. A rendőrség a szolgálati feladatok függvényében kívánja a későbbiekben biztosítani a moduláris képzés folytatását, a „rendőr tiszthelyettes” szakképzettség megszerzését..

 

Aktuálisrendőrséghatárvadász-képzésszolgálat