2023.12.04, Hétfő

A szaktárca döntött a mohácsi Duna-híd építésének előkészítéséről

www.mohacs.hu

2017.10.06. 16:11

A beruházás megvalósításához a szaktárca a közelmúltban elrendelte az engedélyezési-, valamint a kiviteli tervek elkészítését.

Orbán Viktor miniszterelnök több fórumon kifejezte a kormánynak azon szándékát, hogy megépítse a mohácsi Duna-hidat, s tette ezt idén áprilisban is, amikor városunkban járt. A beruházás megvalósításához a szaktárca a közelmúltban elrendelte az engedélyezési-, valamint a kiviteli tervek elkészítését, de hangsúlyozni kívánom, hogy ezekkel még nem jutunk a hordógurításig, csupán ezt a nagyon várt eseményt készítik elő – mondta Szekó József polgármester az elmúlt héten tartott önkormányzati ülésen.
A napirend kapcsán így folytatta: – Tekintettel arra, hogy a híd építésére jó ideje készülünk, már rendelkezésünkre áll a részletes megvalósíthatósági tanulmányterv, továbbá a jogerős környezetvédelmi engedély. Indítványozom, hogy e dokumentumokat az előkészítési munkákat elősegítve felhasználásra átadjuk a szaktárcának.

A város tulajdonában lévő dokumentációk az alábbiak:

Megvalósíthatósági tanulmány az alátámasztó munkarészekkel együtt, tanulmányterv az útépítési projektelemekre vonatkozóan is, mint:
ártéri- és mederhíd kialakításának terve, medervizsgálatok (áramlási viszonyok-, árvízi-, hajózási, jégelvezetési kérdések, partvédművek, esetleges vízkivételek, kotrás, mederanyag- és altalajvizsgálatok, hordalékmozgások vizsgálata, földrengés szempontjából való vizsgálatok stb.), építész tevékenység tanulmányterve, látványterv, a hídelemek vízről történő beemelési, szerelési lehetőségeinek vizsgálata, a hídelemek szárazföldről történő beemelési, szerelési lehetőségeinek vizsgálata, csatlakozó utak, csomópontok vizsgálata, forgalmi vizsgálat, továbbá környezeti hatástanulmány Natura 2000 hatásbecsléssel, örökségvédelmi és egyéb alátámasztó munkarészekkel. Az előterjesztés megjegyzi, hogy a környezetvédelmi engedély 2027. március 1. napjáig hatályos.

A képviselők egyhangú döntéssel hagyták jóvá a város vagyonát képező dokumentáció rendelkezésre bocsátását a 2018 első negyedévében kezdődő engedélyezési- és a kiviteli tervek készítéséhez. Ezek, illetve a területszerzés becsült költsége együttesen  mintegy másfélmilliárd forint. Az összeget a 2020 elején befejezésre tervezett előkészítő munkálatokhoz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium három évre elosztva biztosítja.

űA téma kapcsán Szekó József a múlt heti testületi ülésen aláhúzta: Mohács nem kis időt, akár három-négy évet is nyerhet a szóban forgó dokumentumcsomag átadásával. Elhangzott: önkormányzatunknak addig is lobbiznia kell minden lehetséges helyen, személynél, bízva abban is, hogy a 2018-as választások után olyan Kormány alakuljon, amely továbbra is támogatja a mohácsi híd ügyét.

 

Forrás: www.mohacs.hu
 

Aktuálisberuházásmohácsi Duna-hídNemzeti Fejlesztési Minisztérium