2024.07.17, Szerda

Február 15-ig lehet jelentkezni az érettségi vizsgákra

Baranya Megyei Kormányhivatal

2018.01.11. 15:30

A 2017/2018-as tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2018. január második felétől 2018. február 15-ig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt. Azok számára, akik már nem középiskolai tanulók, a Baranya Megyei Kormányhivatal szervez vizsgát.

A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők – akár rendelkeznek már érettségi bizonyítvánnyal (OKJ-s képzésen résztvevők), akár nem – saját iskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Azok számára, akik már nem középiskolai tanulók, a Baranya Megyei Kormányhivatal szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2018. január második felétől elérhető jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy ajánlott postai küldeményként eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályára (7621 Pécs, Megye u. 19.). A jelentkezési lap kitöltéséhez a Hatósági és Oktatási Osztály munkatársai személyesen, telefonon vagy e-mailben is segítséget nyújtanak.

A vizsgadíj befizetéséhez a jelentkezők kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell. A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 21 ezer forint, emelt szintű vizsga esetén 35 ezer forint vizsgatárgyanként. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2018. május 4. és május 28. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban – az Oktatási Hivatal honlapján a vizsganapokról már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2018. június 7. és június 14. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2018. június 18. és június 29. között zajlanak.

További információ az Oktatási Hivatal honlapján található, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályának munkatársaitól kérhető a (72) 795-805-ös és a (72) 795-801-es telefonszámokon.

Aktuálisoktatásvizsgajelentkezésérettségi