2023.12.08, Péntek

Rangos elismerésben részesült dr. Béli Gábor egyetemi docens

kormany.hu

2017.03.14. 18:19

Elismeréseket adott át Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából nemzeti ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából.

Dr. Trócsányi László Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át dr. Béli Gábornak, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi docensének az Árpád-kortól a kora újkorig terjedő időszak jogtörténetével kapcsolatos kutatásai mellett a nagy magyar jogtörténész generáció életművének ápolása terén is meghatározó tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes, iskolateremtő tanári pályája elismeréseként.

AktuálisPécsi Tudományegyetemegyetemi docensMagyar Érdemrend Tisztikeresztdr. Béli Gábor Igazságügyi Minisztérium