2024.07.18, Csütörtök

Ismét pályázhatnak a civilek

www.komloiujsag.hu

2017.11.06. 14:58

A legutóbbi testületi ülésen született döntés a nem költségvetési szervek támogatásáról és annak szempontrendszeréről.

Ahogy korábban is, a pályázatokat az erre a célra készült adatlapon lehet benyújtani, és ahhoz csatolni kell a szervezet tevékenységéről szóló 2017. évi beszámolót, valamint a 2018. évi programok tervezetét. A támogatási igényeket 2018. január 15-ig (postára adás napja) lehet benyújtani Bareithné Benke Nikolett alpolgármesternek címezve (7301 Komló, Pf. 87.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet megnevezését és a „Pályázat társadalmi szervezetek támogatására” szöveget.

Támogatást igényelhetnek a komlói érdekeltségű civil szervezetek, cégek, amelyek Komló városában a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve egyéb társadalmi célból hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak.

A kiírás szerint előnyt élvez az elbírálásnál az a szervezet, mely az előző évben támogatásban részesült és elszámolt, a városi nagy rendezvényekhez (pl. Európa Nap, Komlói Napok – Bányász Nap, Borbála Napok) kapcsolódó tevékenységet végez. A pályázatokat egy – az erre feladatra felállított – ad-hoc bizottság bírálja el.

A civil szervezetek számára emellett több lehetőség kínálkozik forráshoz jutni, így a közelmúltban elnyert, mintegy 400 milliós  TOP-os közösségfejlesztési pályázat, illetve a Nagycsaládosok Komlói Szervezetének pályázata is – áttételesen – segíthet a programok anyagi hátterének biztosításában.

AktuálispályázatKomló civilek