2023.11.28, Kedd

Jelentős változások az elektronikus ügyintézésben

Baranya Megyei Kormányhivatal

2018.01.03. 18:10

2018. január 1. napjától számos jogszabályi változás, újítás segíti a kormányhivatallal kapcsolatba kerülő ügyfeleket abban, hogy gyorsabban és egyszerűbben intézhessék ügyeiket.

A változások közül az egyik legjelentősebb, hogy a kormányhivatalok és járási hivatalok az idei évtől kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus ügyintézési felületen szereplő ügyfajták esetében az állampolgárok ügyintézésük során választhatják a teljes elektronikus kapcsolattartást a hatóságokkal.

A megújult magyarorszag.hu oldalon keresztül érhető el 2018. január 1-jétől az a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amelyhez az ország valamennyi kormányhivatala csatlakozott. Az ügyfelek ügyindító kérelmeiket elektronikus űrlapon – személyes ügyfélkapujukon keresztül – juttathatják el a hivatalokhoz. Míg a természetes személy ügyfelek számára az elektronikus ügyintézés csak választható forma, a gazdálkodó szervezetek számára idén már kötelező a Cégkapu használata. A jogi képviselők számára szintén törvényi kötelezettség az elektronikus ügyintézés.

A másik fontos változás, hogy 2018. január 1-jén hatályba lépett az új közigazgatási eljárási törvény [általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)], amely az eljárások további gyorsítását szolgálja. Az új törvény az ügyfelek és a hatóságok kölcsönös együttműködésére épül.

Az egyablakos ügyintézés megvalósulásával az ügyfélnek elegendő a kérelmét a kormányablakhoz benyújtani, a hatóság feladata annak a megfelelő tényleges ügyintézési helyre történő továbbítása.

Az Ákr. előírja, hogy a hatóságok – főszabályként – kötelesek a hatósági ügyeket 60 napon belül elintézni, azonban a kérelemre induló eljárások esetén, ha az előterjesztés hiánytalan és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, valamint az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, akkor a hatóság a döntését azonnal, de legfeljebb 8 napon belül meghozza.

A változások – az adminisztratív terheinek csökkentése mellett – lehetővé teszik, hogy a kérelemre induló hatósági ügyek túlnyomó többsége 8 napon belül befejeződjék, ezáltal is erősítve a Baranya Megyei Kormányhivatal ügyfélbarát, szolgáltató jellegét.

Aktuáliskormányhivatalelektronikus ügyintézésügyfelekkapcsolattartás