2024.07.18, Csütörtök
Fontos a parlagfű elleni védekezés
Pixabay - illusztráció

Fontos a parlagfű elleni védekezés

Baranya Megyei Kormányhivatal

2018.05.02. 21:57

A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnövénye, melynek virágpora több allergiás megbetegedés kiváltója, mint az összes többi allergén növényé együttvéve. Éppen ezért a parlagfű irtására vonatkozó előírásokat komolyan kell venni.

Valamennyi ingatlan tulajdonosának, használati, haszonélvezeti és kezelési jogával rendelkező természetes, illetve jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek kötelezettsége a parlagfű elleni védekezés. A hatékony gyomirtás szükségességét nem csak az indokolja, hogy e növény pollenje több millió embernél vált ki allergiás reakciókat, hanem az általa okozott jelentős terméskiesés is.

Baranya megyében jelenleg 4-6 leveles állapotban van a parlagfű, de fejlettsége változatos képet mutat. A védekezésre mind mechanikai mind vegyszeres lehetőségek adottak. A nagy területű, veszélyeztetett kultúrákban – mint pl. a napraforgó vagy a kukorica – a tavaszi száraz idő miatt a vegyszeres állománykezeléseknek fokozott jelentősége lehet.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Július 1-jét követően a védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen a Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak földhivatali osztályain dolgozó szakügyintézők ellenőrzik. Amennyiben az ellenőrzések során a védekezési kötelezettség nem megfelelő végrehajtását vagy elmaradását állapítják meg, eljárás indul.

A felderített, parlagfűvel szennyezett ingatlanokon a hatóság közérdekű védekezést rendel el. A kényszerkaszálás és minden ezzel kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztót terheli. A mulasztóval szemben növényvédelmi bírságot szabnak ki, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Mértékét a fertőzött terület nagysága, valamint a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg. A növényvédelmi bírság és a közérdekű védekezés elrendelése során felmerült költségeket – határidőre történő meg nem fizetésük esetén – adók módjára hajtják be.

A tavalyi évben Baranya megyében a földhivatalok felderítési eredményei alapján a növényvédelmi hatóság mintegy 250 hektárt érintően 244 hatósági eljárást indított. Ebből 131 esetben, összesen 127 hektáron rendeltek el közérdekű védekezést, 115 ügyben pedig növényvédelmi bírságot is kiszabtak.

Az elmúlt évben a Földművelésügyi Minisztérium, valamint a fővárosi és a megyei kormányhivatalok közösen országos parlagfű koordinátori hálózatot hoztak létre. Baranya megyében a parlagfű koordinátori feladatokat Csízy Gábor látja el, aki a [email protected] e-mail címen várja a bejelentéseket.

Aktuálisparlagfűallergiavirágpor