2024.02.27, Kedd

Sikeresen patronálják a lemorzsolódással veszélyeztetett diákokat Baranya megyében

Baranya Megyei Kormányhivatal

2018.07.13. 16:00

Több mint tíz éve az iskolákban rosszabbul teljesítő, a kimaradással veszélyeztetett fiatalok nehéz helyzete hívta életre azt, a mentortanárok foglalkoztatását támogató kezdeményezést, melynek pozitív eredményeit látva a Baranya Megyei Kormányhivatal 2013-ben a folytatásról, illetve kiterjesztésről döntött.

Azóta immár negyedik alakalommal hirdetik meg az országosan is egyedülálló, „Új Patrónus” elnevezésű pályaválasztást segítő, közösségfejlesztő munkaerőpiaci programot.

A program megvalósításában 2013 óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is aktív szerepet vállal. Az alapelvek továbbra is változatlanok: az iskolai lemorzsolódások megakadályozása, a tanulmányi felzárkóztatás révén az esélyegyenlőség növelése, a munkaerőpiaci szempontú pályaorientáció, pályaválasztás segítése, valamint a tanuláshoz megfelelő családi háttér kialakulásának elősegítése a legfőbb cél.

A most zárult – szám szerint a harmadik – „Új Patrónus” programnak köszönhetően összesen 29 baranyai oktatási intézményben 29 mentortanár támogatott foglalkoztatása valósulhatott meg. A Kormányhivatal a mentorok bérköltségének 90 százalékát finanszírozta, valamint átvállalta a munkába járásuk költségeit. Az összesen 92 millió forintos, a Baranya Megyei Kormányhivatal által biztosított forrásból megvalósított program eredményeit szakmai konferencián foglalták össze június végén.

A programban foglalkoztatott mentorok fő feladata, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű tanulókkal kiemelten foglalkozzanak. A mentortanárok egyéni beszélgetésekkel, szövegértést fejlesztő feladatokkal, figyelemfejlesztő, kifejezőkészséget fejlesztő technikák gyakoroltatásával, a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében közösségfejlesztő játékok alkalmazásával segítették a diákokat.

A mostani programban a folyamatosan mentorált tanulók száma elérte a 305 főt, az alkalmi mentoráltak száma pedig 184 és 259 fő között mozgott.  Az eredményeket jól mutatja, hogy a tanév végére a bukások száma közel 35 százalékkal, a hiányzások száma pedig 7 százalékkal csökkent az előző tanévhez képest. A 2017/2018. tanévben 76 fő 8. osztályos tanuló vett részt a programban, és 75-en be is fejezték általános iskolai tanulmányaikat, sőt közülük 74 fő továbbtanulásra is vállalkozott. A középiskolákban hasonlóan jó eredmények születtek: a programba bekerült 11. osztályos tanulók közül csupán egy nem fejezte be tanulmányait, a végzettek nagy többsége sikeres szakmai vizsgát tett.

Mivel a program igen sikeresnek mondható, a Baranya Megyei Kormányhivatal a folytatását tervezi. A minisztériumi jóváhagyást követően így 2018. szeptember 1-jétől „Új Patrónus IV.” néven ismét elindulhat a pályaválasztást elősegítő és közösségfejlesztő program. Mint azt dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott elmondta, a célok változatlanok, de ezúttal kiemelt jelentőséggel bír a pályaorientációs szolgáltatási elemek bővítése, valamint – a munkaerőpiaci helyzetnek megfelelően – a mentorált tanulók hiányszakmák felé orientálása.

AktuálisBaranya megyediákokÚj Patrónus programlemorzsolódásmentor