2024.04.21, Vasárnap

Új dékán a PTE Természettudományi Kar élén

Pécsi Tudományegyetem

2018.10.05. 14:14

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag Dr. Horváth Attilát választotta meg a kar következő dékánjának. Dr. Horváth Attila nem ismeretlen a kar munkatársai és hallgatói számára, hiszen a PTE TTK korábbi általános és tudományos dékánhelyettese, az MTA doktora, a Kémiai Intézet egyetemi docense.

Mint ismert, Prof. Dr. Gábriel Róbert, a PTE TTK korábbi dékánja immár tudományos és innovációs rektorhelyettesi feladatokat lát el a Pécsi Tudományegyetemen, így lemondott dékáni megbízatásáról. Ezért volt szükség új dékán megválasztására, és a Kari Tanács egyhangú döntése értelmében Dr. Horváth Attila lett a kar első embere 2018. október 1-től.

Dr. Horváth Attila 1971-ben született Veszprémben. 2000-ben szerezte meg a PhD fokozatát, tíz évvel később habilitált, majd 2018-ban lett az MTA doktora a kémiai tudományok területén. 2013-tól már részt vett a PTE Természettudományi Karának vezetésében általános és tudományos dékánhelyettesként.

 

Az új dékán a kinevezése kapcsán elmondta: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen komoly hagyományokkal és tudományos eredményekkel rendelkező kart vezethetek a PTE-n, amilyen a Természettudományi Kar. A célkitűzéseim közé tartozik, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon a kutatómunka, hiszen nagyon sok értékes oktatónk van, akik ezen a területen is kimagaslót nyújthatnak. A kiváló kutatói munka anyagi és erkölcsi elismerése mellett lényegesnek tartom azt is, hogy az utánpótlásképzésben elévülhetetlen szerepet játszó minőségi oktatói munkát is megbecsüljük. Legalább ilyen fontos az is, hogy a tehetséges, felkészült, szorgalmas és kitartó hallgatóinkat segítsük ösztöndíjakkal, pozitív motivációval az utánpótlásképzés érdekében.” – hangsúlyozta Dr. Horváth Attila.  

AktuálisPécsi TudományegyetemdékánDr. Horváth AttilaPécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar