2024.07.18, Csütörtök
Módosultak a tűzgyújtás szabályai
pixabay - illusztráció

Módosultak a tűzgyújtás szabályai

baranya.katasztrofavedelem.hu

2020.02.26. 14:12

2020. január 22-én módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet szabadtéri tűzgyújtásra és az irányított égetésre vonatkozó szabályai. A jó idő beköszöntével megkezdődnek a kerti munkálatok, egyre többen választanak szabadtéri programokat. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének legfőbb oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni: 

 • a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),
 • a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó (vágástéri hulladék) égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni.

Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. 

Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el, hirdethet ki. 

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon!

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az alábbi honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély).

https://portal.nebih.gov.hu/tuzgyujtasi-tilalom

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.

Külterületen történő égetés

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve az egyéb növényi hulladék szabadtéri égetését a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz).

Fontos, hogy égetés 10 hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető, csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi és az irányított égetés be lett jelentve. Jogszabálytól eltérő és/vagy bejelentés hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

Avar és kerti hulladék égetése

Belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. 

Elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében a tűzgyújtás tilos!

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:

 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;

Erdő- és vegetációtűz megelőzés alapszabályai

A tüzek 99 százaléka az emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

eldobni ≤ 1 másodperc 
eloltani ≥ 100 óra 
helyreállítani ≥ 100 év

Kérjük, segítsék az erdészek illetve a katasztrófavédelem munkáját és figyeljenek az alábbiakra: 

 • Soha ne dobjanak el égő cigarettacsikket!
 • Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsanak tüzet!
 • Gondosan oltsák el a tüzet, használjanak hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél visszagyújtja!
 • Igyekezzenek a kertekben csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
 • Tartsák be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
 • Soha ne hagyják a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

 

Kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el.

Aktuálistűzgyújtástűzgyújtási szabályok szabadtéri tűz