2024.03.02, Szombat
Új dékán vezeti a pécsi Bölcsészettudományi Kart
univpecs.com

Új dékán vezeti a pécsi Bölcsészettudományi Kart

univpecs.com

2019.07.07. 08:00

Prof. Dr. Heidl Györgyöt, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE BTK) egyetemi tanárát, az Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék vezetőjét választotta a Kar dékánnak, aki július 1-jén lépett hivatalba, és megbízatása 4 évre szól.

A BTK dékánjaként kiemelt célja a diákok teljesítményét értékelő és motiváló szemlélet megerősítése; a külföldi diákok létszámának növelése; tervezhető tanári-kutatói életpálya kialakítása; a tanárok – különösen a tanársegédek és adjunktusok – tanítási és adminisztrációs terheinek csökkentése, munkájuk elismerése és motiválása. Fontosnak tartja a kari-egyetemi közösségi gondolkodás és felelősségérzet növelését, a szubszidiaritás és szolidaritás elvére épülő átlátható, demokratikus döntéshozás kialakítását. Kiemelt célja a PTE BTK presztízsének és érdekeinek erősítése az egyetemen belül és az egyetemek között, továbbá a Kar nemzetközi tudományos beágyazottságának elmélyítése.

Heidl György egyetemi tanár, a PTE BTK Esztétika és Kulturális Tanulmányok tanszékének vezetője. Magyar és művészettudomány szakos tanárként végzett a Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd Medieval Studies MA diplomát és PhD fokozatot szerzett a Közép-Európai Egyetemen. A Debreceni Egyetemen habilitált filozófiából. 1993-tól megszakítás nélkül a PTE bölcsészkarán tanít, esztétikatörténeti és eszmetörténeti előadásokat, és műelemző szemináriumokat tart.

 

Prof. Dr. Heidl György - fotó: Csortos Szabolcs - univpecs.com

 

Fő kutatási területe az ókori filozófia és az ókeresztény irodalom és művészet. Az egyházatyákkal kapcsolatos szaktudományos és népszerűsítő publikációi széles körben ismertté tették a nevét, jelentős nemzetközi elismertséget szerzett Szent Ágoston korai teológiai munkáinak elemzésével, amelyeken kimutatta az alexandriai teológus, Órigenész gondolatainak erőteljes hatását. Eddig tizenhét önálló könyv, száznál több szaktanulmány és könyvrészlet, valamint számos szerkesztett kötet fűződik a nevéhez. Hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tagja, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, rendszeresen fordít latin szövegeket, angolul és magyarul publikál. Kiemelkedő tudományos, oktatói, publikációs és fordítói tevékenysége elismeréseként 2017-ben megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Felesége szociális területen dolgozik, négy gyermekük van.

KultúraPécsBaranya megyeBölcsészettudományi KarProf. Dr. Heidl György