2024.05.28, Kedd
Diploma nyelvvizsga nélkül: az ügyintézés menete a PTE-n
univpecs.com

Diploma nyelvvizsga nélkül: az ügyintézés menete a PTE-n

univpecs.com

2020.04.27. 17:19

Prof. Dr. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára és Lengvárszky Attila,a PTE rektori kabinetvezetőjének és oktatási igazgatójának tájékoztatója

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is. A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Egyes esetekben – különösen a régebben záróvizsgázottak esetében – szükség lehet az oklevél kiállításhoz adategyeztetésre, mivel az oklevél közokirat, ezért csak az aktuális adatokkal kerülhet kiállításra.

A PTE megkezdte a szükséges nyomtatványok beszerzését, az eredményes adategyeztetést követően kiállítja és postázza az oklevelet. Az oklevél elkészültéről és a postázásról a PTE Oktatási Igazgatósága értesítést küld a jelentkező által megadott, jóváhagyott email címre. Az Oktatási Igazgatóság kéri, hogy az, akin sikeresen záróvizsgázott a Pécsi Tudományegyetem valamely szakán, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kezdje meg az adategyeztetést.

 

A Kormány tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről.

 

Részletes tudnivalók a Pécsi Tudományegyetem karainak honlapján találhatók.

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)
https://ajk.pte.hu/hallgatoknak/adatbekero-urlap-oklevel-kiallitasahoz

Bölcsészettudományi Kar (BTK)
https://btk.pte.hu/kozlemenyek/a_pecsi_tudomanyegyetem_tajekoztatoja_a_nyelvvizsga_hianyaban_at_nem_vett_oklevelek

Egészségtudományi Kar (ETK)
http://www.etk.pte.hu/hirek/kari-hirek/a-kormany-tajekoztatoja-a-nyelvvizsga-hianyaban-at-nem-vett-oklevelek-ugyintezeserol

Közgazdaságtudományi Kar (KTK)
https://ktk.pte.hu/hu/hirek/a-pte-ktk-tajekoztatoja-a-nyelvvizsga-hianyaban-nem-vett-oklevelek-ugyintezeserol

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK)
https://kpvk.pte.hu/hu/hirek/tajekoztato_nyelvvizsga_hianyaban_nem_vett_oklevelek_ugyintezeserol

Műszaki és Informatikai Kar (MIK)
https://mik.pte.hu/oklevel-nyelvvizsga-nelkul

Művészeti Kar (MK)
https://www.art.pte.hu/hirek/pte_tajekoztato_a_nyelvvizsga_hianyaban_at_nem_vett_oklevelek_ugyintezeserol

Természettudományi Kar (TTK)
http://www.ttk.pte.hu/hallgatok/nyelvvizsga-hianyaban-ki-nem-adott-oklevelek

Az adategyeztetéshez szükség lehet a személyi igazolvány, lakcímkártya, érettségi bizonyítvány/alapképzéses oklevél, záróvizsga jegyzőkönyv, szakirányú továbbképzés esetén bemeneti oklevél fényképére vagy szkennelt képére.

A Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatósága az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozik, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

További kérdésekben a karok Tanulmányi Osztályai/Hivatalai állnak rendelkezésre.

Aktuálisdiplomanyelvvizsga mentességoklevél átvétel