2024.05.24, Péntek
Így alakul a pécsi orvosképzés jövője
unipecs.hu

Így alakul a pécsi orvosképzés jövője

unipecs.hu

2020.02.05. 11:45

A pécsi orvosképzés közeli és távolabbi jövőjéről, a folyamatban lévő fejlesztésekről tartott sajtótájékoztatót az ÁOK dékánja, Prof. Dr. Nyitrai Miklós hagyományteremtő szándékkal február 4-én az Általános Orvostudományi Kar Dékáni tanácstermében, melyet az emelt szintű szerkezetkész új elméleti és oktatási tömb bejárása követett.

Az Általános Orvostudományi Karon a közel 3500 fős hallgatói létszámot jelenleg egy 800 fő körüli oktató tanítja, utóbbiak számát 100-130 fővel szeretnék bővíteni - derül ki az unipecs.hu cikkéből. A tanítási feladatok egy részét külföldi szakemberek látnák el, amely elősegítené az intézmény további előre lepését. A létszámnövekedéssel, az oktatás formai és tartalmi fejlesztésével, valamint a nemzetközi kapcsolatok bővítésével párhuzamosan szükségszerűvé vált a campus korszerűsítése, fejlesztése is. Ugyanakkor a dékán hangsúlyozta, hogy ez a jelentős infrastrukturális fejlesztés az, ami a korszerű, minőségi képzés lehetőségét biztosítja.

A fejlesztések első lépéseként MVP-támogatásból, a város és az egyetem közös projektjéből, a kormány finanszírozásából épül a modern szemléletű, 11 ezer négyzetméternyi új elméleti és oktatási tömb, ahova a főépületből négy intézet költözik. Nagyságrendileg ez egy 11 milliárdos beruházás, amely a Janus Pannonius Klinikai Tömb és az új épület közötti park felújítása, az oktatási műszerpark, valamint a campus területén található óvoda fejlesztése is hozzá tartozik. A sajtótájékoztatón Tóth András projektmemedzser, az Infrastruktúra Fejlesztési Csoport vezetője egy látványos time-lapse videón mutatta be az új tömb építésének folyamatát, miközben elmondta, hogy melyik szárnyban milyen jellegű tevékenység fog zajlani.

 „Az ÁOK erős kar, amit oktatunk, az jó, ahogyan oktatjuk, az folyamatos fejlesztésre szorul. Az oktatási módszereink korszerűsítésével a hallgatók segítése a cél, hogy még jobb orvosokat, kutatókat képezzünk. Az új épületben még nagyobb hangsúlyt helyeztünk a közösségi terekre, hiszen ezt igénylik a hallgatók. Ez úgy gondolom, fontos és időszerű, hiszen egyre többen tanulnak itt. A célunk, hogy a hallgatóink és oktatóink még inkább büszkék lehessenek, hogy itt tanulnak, itt dolgoznak” – ismertette Nyitrai Miklós dékán a karon megfogalmazódott képzésfejlesztési elképzeléseket.

A nemzetközi kapcsolatok kiemelt fontossággal szerepelnek a fejlesztendő területek listáján, és ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, történtek is előre lépések ezen a téren. Ez egyaránt vonatkozik a környező országok egyetemeivel való szorosabb együttműködésre, valamint a világ legjobb egyetemeivel való proaktív tudományos, innovációs, kutatási és oktatási kapcsolatépítésre, mint például a Harvard Medical School, a Singapore Nanyang-Imperial College; a Houston Biomedical Engineering Center, a Mayo Clinic Alix School of Medicine, vagy a Zürich ETH.

Nyitrai Miklóstól megtudhattuk továbbá, hogy a jelenlegi szolgáltatásokat is fejlesztik, például bővítik az elérhető sportolási lehetőségeket, egy étterem is lesz az új épületben, valamint az összes szolgáltatást egy helyre csoportosítva kitisztítják az egyes épületek, épületrészek funkcióit. Mindezek a fejlesztési irányok egyaránt szolgálják a hallgatókat, a rezidenseket és az oktatókat.

Az EFOP 3.6.1-es pályázati forrásból – ami összességében 5-6 milliárdos pályázat – épül fel várhatóan 2021 nyarára a Fogorvostudományi tömb a Szigeti út -Tüzér utca sarkán, egyetemi tulajdonú telekrészen. Ugyanebből a forrásból valósul meg a Preklinikai Kutatóközpontaz Állatház, ennek a költsége egy-másfél milliárd forint közötti, elkészülte ugyancsak 2021 nyarára tehető. Ebből a pályázatból a MediSkills-Lab Szimulációs Oktatási Központot is bővítik és fejlesztik, ami 700-800 milliós beruházást jelent.

A campus 54 ezer négyzetméternyi területének a jövőbeni teljes, komplex rekonstrukciójára is egy átfogó, funkcionálisan átgondolt tervet hoztak létre, szem előtt tartva a költözéseket, az egyes épületrészek egymásra hatását, valamint a városrész működését. Ezek megvalósítása hosszabb távon, 2020 és 2030 közé időzíthető.

Jelentős rekonstrukcióra szorul a főépület, a Biokémiai és a Biofizikai Intézet épülete, a Nővérszálló, a Gádoros épület (régi menza), a Honvéd utca 1. (jelenlegi Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet és Magatartástudományi Intézet), továbbá a Honvéd utca 3. (jelenlegi Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár, valamint Élettani Intézet egy része) épületei. Egyes épületeket felújítani szükséges, másokat új funkcióval megtölteni: a Honvéd utca 3-ban egy hallgatói-szolgáltatói központ, az alsó szintjén pedig egy közösségi tér lesz.

Fontos szempont a tanuló- és a közösségi terek kültéri és beltéri bővítése. Saját forrásból idén a főépületben található könyvtár területét - a diákok tanulási igényeihez mérten - kétszeresére növeli az orvoskar, egyben digitálisan korszerűsítik. Itt az orvostudományi múzeum anyagának is méltó helye lesz. A jelenlegi uszoda korszerűsítése mellett egy rekreációs központot alakítanak ki a főépületben, a Honvéd utcai oldal alagsorában. Saját forrásból, és esetlegesen adódó pályázati támogatásból megvalósítható az aula modernizálása is, úgy műszaki korszerűsítése, mint arculati megújítása.

Szakmai szempontok alapján egyetlen új épület építése válik még szükségessé a campus területén, egy in vitro Diagnosztikai Központé. Ebbe költözne a Patológiai Intézet, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, az Igazságügyi Orvostani Intézet, és a Laboratóriumi Medicina Intézet, további terek felszabadításával.

 

Tervezett ütemezés:

1. Új Diagnosztikai Központ, Gádoros, Biokémiai Intézet

2. Honvéd utca 1., Honvéd utca 3., Nővérszálló, Biofizikai Intézet

3. Főépület, déli park

Helyi hírekPécsorvostudományorvosi karképzés