2024.07.24, Szerda
Személyi és területi változások a Pécsi Egyházmegyében
Illusztráció: pexels.com

Személyi és területi változások a Pécsi Egyházmegyében

pecsiegyhazmegye.hu

2021.07.18. 08:34

Az alábbi személyi és területi változtatásokat rendelte el a megyéspüspök.

Az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr 2021. augusztus 1-jével az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően az alábbi személyi és területi változtatásokat rendelte el - olvasható a Pécsi Egyházmegye honlapján:

Köszönete kifejezése mellett, dr. Horváth István nagyprépost és dr. Varga László kisprépost urakat felmentette a kisegítő lelkészi megbízásuk alól és nyugállományba helyezte.

Dr. Kajtár Edvárd plébánost urat felmentette a Pécs-Székesegyházi Plébánia vezetése alól és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kérésére elengedte tanszékvezetőnek, egyúttal megbízta a pécsi Szent Ágoston-templomban való hétvégi szolgálattal.

Király József kerületi jegyző, szigetvári plébános urat saját kérésére felmentette mindkét megbízatása alól és további intézkedésig rendelkezési állományba helyezte.

Szép Attila irodaigazgató urat – korábbi megbízatásainak érintetlenül hagyásával – Pécs-Székesegyházi plébánosnak nevezte ki. Továbbá kinevezte hivatalvezetőnek az egyházmegyei hivatalba (CIC 473. k.), egyúttal az Egyházi Törvénykönyv 476–477. kán. megfelelően püspöki helynöknek 2024. augusztus 1-jéig.

Máger Róbert irodaigazgató-helyettes urat – más megbízatásainak érintetlenül hagyásával – irodaigazgatónak nevezte ki.

Rosner Zsolt magyarszéki plébános urat felmentve a magyarszéki és abaligeti plébániák vezetése, továbbá a kerületben betöltött jegyzői feladatai alól plébánosnak nevezte ki a Szigetvári Plébániára.

Mátyás Imre tamási plébános urat felmentve a kerületi jegyzői és a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi megbízatása alól Magyarszékre helyezte át plébánosnak, és megbízta az Abaligeti Plébánia oldallagos ellátásával is.

Csibi Imre mágocsi plébános urat felmentette a kerületben betöltött esperesi feladata alól és áthelyezte a Tamási Plébániára, valamint megbízta a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi szolgálatával is.

Battonyai János mohácsi káplán urat felmentette kápláni beosztása alól, és plébániai kormányzónak nevezte ki a Mágocsi Plébániára.

Bartha Zsolt szakcsi plébániai kormányzó urat felmentve korábbi megbízatásából plébánosnak nevezte ki az újraalapított Hosszúhetényi Plébánián.

Porpáczy Attila görcsönyi plébániai kormányzó urat felmentette a Görcsönyi és Vajszlói Plébánia vezetése alól és plébánosnak nevezte ki a Szakcsi Plébániára.

Barics Gábriel plébániai kormányzó urat felmentve a Bicsérdi és Kővágószőlősi Plébánia vezetése alól plébánosnak nevezte ki a Görcsönyi Plébániára, és megbízta a Vajszlói Plébánia oldallagos ellátásával is.

Dohány Zoltán plébános urat felmentette a Pécs-Szent Ferenc plébánia vezetése, és a kórházlelkészi megbízatása alól, s áthelyezte a Bicsérdi Plébániára.

Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök urat – korábbi megbízatásainak érintetlenül hagyásával – a pécsi Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom templomigazgatójának nevezte ki, és megbízta a székesegyházi plébánián történő besegítéssel, valamint a Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség vezetésével.

Dr. Simon-Wagner István plébános urat felmentve a Siklósi Plébánia vezetése, a kerületben betöltött jegyzői feladata és a helyi katolikus iskola püspöki biztosi megbízatása alól a Pécs-Szent Ferenc Plébániára helyezte át, valamint megbízta a Kővágószőlősi Plébánia oldallagos ellátásával.

Keresztes Andor esperes, máriagyűdi plébános urat megbízta a Siklósi Plébánia oldallagos ellátásával.

Újabb 5 esztendőre engedélyezte, hogy Juhász Tibor börtönlelkész úr a Szeged-Csanádi Egyházmegyében teljesítsen papi szolgálatot.

Németh Antal szigetvári lelkész urat ugyanezen minőségben áthelyezte a Vajszlói Plébániára.

Kovács József máriagyűdi káplán urat kinevezte a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola iskolalelkészének.

Molnár Erik káplán urat Szekszárdra, Fekete Zoltán szekszárdi káplán urat Mohácsra helyezte át ugyanazon minőségben. Berecz Tibor kisegítő lelkész urat a Pécs-Székesegyházi Plébánián, Lápossy Péter kisegítő lelkész urat a Pécs-Jézus Szíves Plébánián káplánnak nevezte ki.

Hosszúhetényi Plébánia területéhez az alábbi korábban máshonnan ellátott filiák tartoznak: Püspökszentlászló, Kisújbánya, Martonfa, Berkesd, Szilágy, Pereked, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Pécs-Vasas.

Görcsönyi Plébánia területéhez tartozik a korábban Bicsérdről ellátott Kisasszonyfa, Magyarmecske, Magyartelek, Ózdfalu filiák.

Bicsérdi Plébánia része lesz a korábban a Pécs-Szent Erzsébet Plébániáról ellátott Aranyosgadány és Pellérd filiák.

Pécs-Szent II. János Pál Plébánia területéhez kerül a Pécs-Szent Erzsébet Plébániától a málomi Szent József-templom, valamint az alábbi területek: Alsó utca, Arányosi út, Csemete átjáró, Derék-Réti út, Eszék utca, Felső utca, Kenderföld utca, Kis utca, Kis-Réti út, Kökényi út, Lahti utca páros oldal, Malomvölgyi út, Nagy Imre út páros oldal 46-tól, Péter puszta, Szaturnusz utca, Szentegyház utca, Szérü utca, Testvérvárosok tere, Visnya Ernő u.

Helyi hírekPécsPécsi Egyházmegyeszemélyi változás