2024.07.19, Péntek
Új felsőoktatási képzések indulnak Kecskeméten
Kép: Illusztráció, pixabay.com

Új felsőoktatási képzések indulnak Kecskeméten

magyarepitok.hu

2022.04.28. 18:43

Négy új felsőfokú továbbképzést indít idén szeptemberben a Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézete Kecskeméten.

A Gál Ferenc Egyetem kecskeméti Bolberitz Pál Intézetének meghirdetett képzéseinek ismertetése:

Kiemelt fontosságú a Gál Ferenc Egyetem számára a társadalom kihívásainak megfelelő tudásátadás, a jövőbe mutató szakmai felkészültség átadása, a folyamatos szakmai fejlődés támogatása. Képzései gyakorlat- orientáltak, magasfokú szakmai ismeretek átadását biztosítják.

Célunk: valamennyi szakirányú továbbképzés, ill. pedagógus szakvizsgát adó képzés, rendszertudatos működtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása.

A képzések jelentkezési határideje: 2022. augusztus 19.

Jelentkezés feltétele: Az egyes szakokat bemutató oldalakon találhatóak a bemeneti/felvételi követelmények. Az online felületen történő jelentkezést diplomamásolat(okk)al, számlázási adatlappal, gyakorlatot (pedagógus szakvizsgát adó képzések esetén 3 éves pedagógiai gyakorlatot) igazoló munkáltatói igazolással, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadunk el.

A regisztrációs díj: 3000-Ft, amit a számlázási adatlap kitöltése után átutalással kell rendezni. Regisztrációs díjat nem áll módunkban visszautalni.

A képzésekről részletes információt talál a Gál Ferenc Egyetem honlapján a Felvételi 2022 – Felvételi szakirányú továbbképzésekre a 2022/2023. tanévre menüben, az alábbi elérhetőségen: https://gfe.hu/felveteli-szakiranyu-tovabbkepzesekre/

A jelentkezések alapján az egyetem dönt, mely képzéseket indítja. Az adott képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul. Erről a jelentkezőket 2022. augusztus 29-ig értesítjük.

Tájékoztatás kérhető: [email protected]

 

 

Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési kódszám: 1.1. - 4 félév vagy két félév

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok

A szakvizsgás képzés célja: a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.

A szakirányú képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik egységben látják a köznevelés rendszerét, benne a mentálhigiéné szerepét, gyakorlatban hasznosítható, azonnal felhasználható ismereteket, módszereket sajátítsanak el.

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanári alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember 01.

Képzés helyszíne: Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézete 6000 Kecskemét Bibó István u. 1.

Részvételi díja: 150 000 Ft/fő/félév

Képzés gyakorisága: havonta két alkalommal, péntek délután és szombati napon
 

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési kódszám: 1.2. - 3 félév

Célcsoport: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkező szakemberek.

A szakirányú képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők az oklevél megszerzésével olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén. A képzésen résztvevők az alapvégzettségükhöz kapcsolódó területen az egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenység keretében formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, csoportos és egyéni foglalkozást tervezzenek és valósítsanak meg.

A felvétel feltétele: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők részére

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember 01.

Képzés helyszíne: Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézete 6000 Kecskemét Bibó István u. 1.

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév

Képzés gyakorisága: havonta két alkalommal, péntek délután és szombati napon

 

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési kódszám: 1.2. - 2 félév

Célcsoport: Társadalomtudomány, bölcsészettudomány és pedagógusképzés képzési területen, alap, mester (főiskolai/egyetemi) végzettséggel rendelkező szakemberek.

A szakirányú képzés célja: hogy a résztvevők olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek rendszerszerűen elemezni a családokban, közösségekben, iskolai keretek között zajló folyamatokat, felismerni és hatékonyan kezelni a szociális problémákat, megelőző projekteket kidolgozni, támogató szolgáltatásokat kiépíteni.

A felvétel feltétele: Társadalomtudomány, bölcsészettudomány és pedagógusképzés képzési területen, alap, mester (főiskolai/egyetemi) végzettség.

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember 01.

Képzés helyszíne: Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézete 6000 Kecskemét Bibó István u. 1.

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév

Képzés gyakorisága: havonta két alkalommal, péntek délután és szombati napon
 

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési kódszám: 1.4. - 2 félév

Célcsoport: Szociális munka, Általános szociális munkás, Szociális szervező, Szociálpedagógus, Diplomás ápoló, Ápolás és betegellátás területen: Ápoló, Védőnő, Gyógytornász, Hitéleti képzési területen, Pedagógusképzési területen alapmester (főiskolai/egyetemi) végzettséggel rendelkező szakembereknek.

A szakirányú képzés célja: Olyan szociálgerontológus szakemberek képzése, akik a korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális keretben az ápolási gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal együttműködni.

A felvétel feltétele: Szociális munka, Általános szociális munkás, Szociális szervező, Szociálpedagógus, Diplomás ápoló, Ápolás és betegellátás területen: Ápoló, Védőnő, Gyógytornász, Hitéleti képzési területen, Pedagógusképzési területen alapfokozatú végzettség

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember 01.

Képzés helyszíne: Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézete 6000 Kecskemét Bibó István u. 1.

Részvételi díja: 110 000 Ft/fő/félév

Képzés gyakorisága: havonta két alkalommal, péntek délután és szombati napon

 

Jelentkezés feltételei

A képzésekre jelentkezni az alábbi online felületen szükséges: https://sztfelveteli.gfe.hu/kecskemet

Kérjük, hogy az internetes felületen, a megadott e-mail címre csatoltan küldje el az Ön által választott képzéshez kért dokumentumokat.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19.

A regisztrációs díjat – mely minden képzés esetén 3.000,- Ft – az alábbi címen elérhető számlázási adatlap alapján szíveskedjenek teljesíteni:

https://sztfelveteli.gfe.hu/kecskemeti_szamlazasi_adatlap_2022.docx

A kitöltött számlázási adatlapot, és a regisztrációs díj befizetését igazoló banki igazolást küldje el a következő email címre: [email protected]

KecskemétOrszágos hírekfelsőoktatásképzés