2024.04.21, Vasárnap

Oklevélátadó ünnepség a PTE belső nyelvi képzésén

pte.hu

2018.03.11. 18:30

Február 28-án oklevélátadó ünnepség keretében köszöntöttük kollégáinkat a PTE KPVK Pécsi Képzési Központjában.

A nyelvi program harmadik szemeszterének végén közel 250 munkatársunk vehette át a képzés sikeres elvégzését tanúsító oklevelét. A jelenlévőket Dr. Huszti Judit az Idegen Nyelvi Központ igazgatója, Dr. Saághy Andrea a Humánpolitikai Igazgatóság főosztályvezetője, valamint Dr. Koltai Zoltán a szervezésért felelős Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar oktatási dékánhelyettese köszöntötte.

A Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjához kapcsolódóan továbbra is kiemelkedően fontos célnak tekintjük az egyetemen oktató és nem-oktató munkakörben dolgozó kollégák nyelvtudásának fejlesztését. Ennek érdekében 2016 őszétől az egyetem belső képzési rendszerében a hatékony nyelvi kompetencia-fejlesztés lehetőségét kínáljuk az érdeklődő kollégáknak. Az angol és német nyelvi képzések 60 órás modulokban, 15 héten keresztül zajlanak. A nyelvórák munkaidőben és azon túl is lebonyolíthatók, alkalmazkodva a résztvevői igényekhez. A képzés elsősorban középszintig (KER B2) történik, míg a szaknyelvi csoportokban a legalább B2-es szinten beszélő kollégák fejleszthetik nyelvi kompetenciáikat. A tanfolyamok lebonyolításába az Idegen Nyelvi Központ által biztosított nyelvtanárok kapcsolódnak be.

A rektori és kancellári vezetés támogató hozzáállásának, a Humánpolitikai Igazgatóság kooperatív együttműködésének és a széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően az elmúlt három szemeszterben közel 900 egyetemi kolléga vett részt belső nyelvi programunkon, nagyobb részben az angolt, kisebb létszámban a németet megjelölve választott nyelvként.

Következő tanfolyamaink szervezése már folyamatban van, a negyedik szemeszter újításaként alap-, közép-, felsőfokú ECL nyelvvizsgára felkészítő csoportokat is indítunk.

PécsModern városok programAktuálisPTE oklevélátadó ünnepségnyelvi képzés