2024.05.18, Szombat

Az 1966 óta megrendezésre kerülő leányvásár gyökerei a régmúltban erednek, mai, felújított formájában és tartalmában évtizedes hagyományokra tekint vissza.

Zengővárkony és Pécsvárad magyar fiataljai Lukács-napjához kötődően találkoztak, ismerkedtek, szórakoztak október 18-hoz közel eső hétvégen. Ezeket a találkozókat nevezték el helyben tréfásan „kálomista búcsúnak”. Ifjúsági találkozó volt ez, ismerkedő, barátságkötő, szerelemébresztő alkalom. A maga fajtájából való párt itt találhatott magának minden fiatal… Este nagy bál volt a várkonyi nagykocsmában, Másnap pedig a váradi vásár sátraiban megvásárolhatták már a bábsütőktől a sokat ígérő mézeskalács szíveket, rajta az el nem mondott, csak üzent vallomással. Ezt a játékos, kedves ünnepet nevezték el leányvásárnak, amely most már évről évre gazdag programmal csábítja a látogatókat a településre: hagyományőrző népi együttesek seregszemléje, menettánc, gálaműsor, népművészeti kirakodóvásár egyaránt megtekinthető ilyenkor a város központjában.

AktuálishagyományPécsváradPécsváradi LeányvásárLukács-napjakálomista búcsú