2024.05.18, Szombat
Gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd - illusztráció

Gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés

kormanyhivatal.hu

2020.01.09. 14:13

Az Országgyűlés még tavaly decemberben fogadta el a fővárosi és megyei kormányhivatalok átszervezéséről szóló törvénycsomagot, amelynek köszönhetően tovább egyszerűsödik, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés. Az első változások már életbe is léptek.

A kormányhivatal feladat- és hatásköreinek átalakítása három lépcsőben valósul meg.

2020. január 1. napjától

egyes kormányhivatali és járási hatáskörök átkerülnek más központi (pl. Nemzeti Népegészségügyi Központ, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), illetve területi államigazgatási szervekhez (pl. tankerületi központok), kamarákhoz (pl. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), nonprofit szervezetekhez (pl. Magyar Autóklub), valamint a jegyzőkhöz.

2020. március 1. napjától

a reform legjelentősebb lépése lép hatályba. Ekkortól a megyeszékhely szerinti járási hivataloknak a járási hivatalok között betöltött kiemelt szerepe megszűnik, és a megyei illetékességgel ellátott feladat- és hatásköreit (pl. környezetvédelmi, természetvédelmi, munkavédelmi, családtámogatási feladatok) a megyei kormányhivatal fogja ellátni. Március 1-jén a járásszékhely települések jegyzőinek építésügyi, valamint egyes járási hivatalok építésügyi és építésfelügyeleti feladat- és hatáskörei is a kormányhivatal megyei illetékességgel ellátandó feladataivá válnak, ennek eredményeként megszűnnek az építésügyi hatóságok közötti hatásköri átfedések, ez pedig hatékonyabb joghoz jutást és jogérvényesítést tesz lehetővé. Ugyanekkor a járási hivatalok szabálysértési hatáskörei a rendőrkapitányságokhoz, míg a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartására vonatkozó határozat végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök a járásbíróságokhoz kerülnek.

2020. július 1. napjával

pedig az egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos feladatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kerülnek.

Mindezen hatásköri változások mellett – az állampolgárok és a vállalkozások indokolatlan bürokratikus terheinek csökkentése érdekében – számos engedélyezési eljárás fokozatosan bejelentés-köteles eljárássá válik (pl. árutermő csemegeszőlő ültetvény telepítése, egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzése). Egyes meghatározott időre megállapított ellátások felülvizsgálati kötelezettségének időpontja meghosszabbodik (pl. az alanyi közgyógyellátás jogosultsági ideje 4 évre, a normatív közgyógyellátás jogosultsági ideje két évre emelkedett), valamint az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében számos közigazgatási szakrendszer közötti kapcsolat épül ki.

Egységes rendszer

A törvénycsomagnak köszönhetően a kormányhivatali szervezetrendszer egységesebb és letisztultabb lesz. Megszűnik a megyeszékhely szerinti járási hivatal kategória, a megyeszékhelyeken ellátott feladatok visszakerülnek a megyei kormányhivatalokhoz. Mindezzel a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kizárólag járási szintű ügyekkel foglalkoznak majd, a megyei szintű ügyeket ugyanakkor a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. Az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő bürokratikus terhek csökkennek, az eljárások gyorsabbá és az ügyintézés hatékonyabbá válik.

Aktuáliskormányhivatalügyintézéshatékonyság