2023.03.25, Szombat
Frissen végzett tűzoltók érkeztek Baranya megyébe
Fotó: Dr. Sárkány Sándor tű. százados - Baranya MKI

Frissen végzett tűzoltók érkeztek Baranya megyébe

baranya.katasztrofavedelem.hu

2020.02.17. 15:06

Százhuszonkét újonc tűzoltó tett tiszthelyettesi esküt, tizenhét hallgató pedig tisztjelölti esküt február tizennegyedikén a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Közülük hatan a napokban kezdik meg hivatásos szolgálatukat Baranya megyében.

A hétvégén tiszthelyettesi esküt tett újoncok az első napjukat a Baranya Megyei Igazgatóságon töltötték, ahol Mácsai Antal tűzoltó ezredes főtanácsos, igazgató, a megyei vezetők, kirendeltségvezetők és tűzoltóparancsnokok fogadták őket.

Takács Attila tű. alezredes, a Humán Szolgálatrészéről ismertette a felolvasóparancsot, majd Mácsai Antal átadta a kinevezési okmányokat.

Eszerint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kinevezte 2020. február 14-ei hatállyal beosztott tűzoltói beosztásba, egyben kinevezte tűzoltó őrmesteri rendfokozatba

a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába

  • Nagy Norbert urat,
  • Jabuka Gábor urat

a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába

  • Fabu Gábor urat,
  • Ernszt János urat,
  • Juhász Tibor urat,

a Siklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába

  • Tóth Levente Balázs urat.

Mácsai Antal igazgató köszöntőjében gratulált a tűzoltóknak, hogy sikeresen vették az első akadályokat. Az iskolában számos területen szereztetek szakmai ismerteteket, amelyet a gyakorlatban aprópénzre kell váltani. Ebben bátran támaszkodjatok közvetlen vezetőikre, a több éves szakmai tapasztalattal rendelkező idősebb kollégákra. Munkátokhoz jó erőt, kitartást, és egészséget kívánok – zárta gondolatait az igazgató.

Ezt követően Mácsai Antal bemutatta a megyei vezetőket, a kirendeltségvezetőket és a tűzoltóparancsnokokat, majd a tiszthelyettesek bemutatkozása következett.

A beosztott tűzoltói állomány általános rendvédelmi és tűzoltási szakmai feladatokra történő felkészítést egy moduláris felépítésű szakképzési rendszer biztosítja. Ennek első része - a minden rendvédelmi szerv számára egységes és kötelező - „rendvédelmi alapfeladatok” követelménymodul, amelyet négy szakmai modul követhet.

Az első két modult magába foglaló részszakképesítés a beosztott tűzoltói feladatokra készít fel, öt hónapig tart. A tűzoltójelöltek ebből két hónapot Körmenden, Miskolcon, Szegeden, vagy Adyligeten, rendvédelmi alapozó modul ismereteinek elsajátításával töltik. Ezt követően a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban tanulnak három hónapig. E szakmai képzés során szerezhetik meg a tűzoltási, mentési és katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos tudást, valamint a tűzoltó műszaki alapismereteket is.

A képzés szakmai vizsgával zárul, és csak ezt követően kerülnek a tűzoltójelöltek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába. Baranya megyét érintően hatan tették le sikeresen a szakmai vizsgát.

AktuálisBaranya megyeeskütételKatasztrófavédelem