2024.04.22, Hétfő

Sikeres Baranya megyében a nyári diákmunka program

Baranya Megyei Kormányhivatal

2018.07.25. 15:13

A Kormány 2018-ban is meghirdette a nyári diákmunka programot mintegy 3 milliárd forint támogatással. Ennek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget, elősegítve a korai munkatapasztalat megszerzése mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is.

A projektben új elemként jelent meg, hogy a területi, települési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett, ezentúl a mezőgazdaság valamint a vendéglátás területén működő vállalkozások esetében is támogatható a diákok legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek.

A program a béreket támogatja, az önkormányzatok esetében százszázalékosan, amely legfeljebb két hónapra adható, június 18. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamra. Összege a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében 135 375 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 103 500 forint lehet személyenként és havonta. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százalékát térítik meg a munkáltatónak, a fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

Az önkormányzatoknak és a vendéglátásban, illetve mezőgazdaságban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalokhoz kell benyújtaniuk a felmerülő munkaerőigényüket. A diákok az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál regisztrálhatják magukat.

A tavalyi évben országosan több mint 27 ezer fiatal dolgozott e támogatási formában, Baranya megyében 1 591 fiatal került be a programba. Az idei esztendőben eltelt a támogatási időszakra szánt idő valamivel több, mint fele. A számok azt mutatják, hogy a járási hivatalok eddig 188 munkáltatóval szerződtek, a munkát végző diákok száma mintegy 1 160 fő, ami közel 100 millió forintos állami támogatást jelent. A foglalkoztatott diákok száma kiemelkedő a komlói járásban (403 fő), de magas a szigetvári járásban (199 fő), a siklósi járásban és a mohácsi járásban is (162-162 fő). A program lezárásáig – augusztus 31-ig - a nyári diákmunkát vállalók számának további emelkedése várható.

AktuálisBaranya megyenyárdiákmunkadiákmunka program